wsparcie pacjenta

Choroba nowotworowa często przyczynia się do rozwoju problemów natury psychologicznej. Lęki z nią związane, często ból i objawy somatyczne wywołane leczeniem, utrudniają pacjentom normalne funkcjonowanie.

Natomiast jak ogólnie wiadomo, wewnętrzna postawa ma niezwykle istotne znaczenie dla powodzenia w walce z nowotworami. Dlatego też będąc tego świadomym i pełnym empatii uwzględniam w mojej praktyce również ten aspekt leczenia. Staram się udzielić każdemu pacjentowi potrzebnego wsparcia. Na stałe współpracuję z psychoonkologiem i w razie wystąpienia takiej konieczności pacjent ma możliwość skorzystania z takiej formy wsparcia.Podczas konsultacji staram się o zapewnienie odpowiedniej atmosfery, która pomoże pacjentowi zrozumieć cały proces diagnostyczno-terapeutyczny i napełni go wolą walki. Doskonale rozumiem, jak wiele zależy ode mnie i podejmuję wszelkie działania, aby mój pacjent wytrwał ze mną u swego boku.