Leczenie nowotworów jest niezwykle trudnym i długotrwałym procesem. Z reguły wymaga poznania całej historii chorobowej pacjenta, stanu zdrowia pozostałych, nieobjętych chorobą narządów. Dopiero takie całościowe spojrzenie na chorego umożliwia mi przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Moje szerokie doświadczenie pozwala mi na podejmowanie się leczenia różnorodnymi metodami:

  • Rak gruczołu krokowego – Zastosowanie znajduje tu radioterapia samodzielna prowadzona w oparciu o złote znaczniki, co znacznie zwiększa precyzję leczenia i wpływa na ochronę tkanek zdrowych. Brachyterapia samodzielna lub w skojarzeniu z radioterapią z pól zewnętrznych oraz radioterapia stereotaktyczna. Często wykorzystuje się hormonoterapię w skojarzeniu z wyżej wymienionymi metodami. W przypadkach oporności na leczenie hormonalne stosujemy chemioterapię.

  • Rak płuc – Stosuję chemioterapię przed radioterapią lub leczenie skojarzone tymi dwoma metodami. Radioterapię stereotaktyczną (tylko w przypadku wczesnych i niewielkich zmian). We wczesnych postaciach choroby leczenie konsultuję z torakochirurgiem celem oceny operacyjności zmiany. Leczenie przypadków zaawansowanych obejmuje oprócz chemioterapii i radioterapii również immunoterapię (nowoczesne leki są dostępne dla wszystkich pacjentów w Polsce w ramach programów lekowych).

  • Rak odbytnicy i okrężnicy – Stosuję radioterapię i radiochemioterapię przedoperacyjną, a także chemioterapię pooperacyjną i w przypadkach zaawansowanych, ponadto leczenie ukierunkowane molekularnie, a w przypadkach nieoperacyjnych radiochemioterapię i immunoterapię.

  • Czerniak złośliwy – Można wykorzystać leczenie ukierunkowane molekularnie oraz immunoterapię, a także radioterapię i chemioterapię.

  • Rak piersi – Kompleksowe leczenie obejmuje ustalanie właściwej sekwencji i rodzaju terapii (Operacja,Radioterapia, Chemioterapia,Immunoterapia,Hormonoterapia).

  • Inne nowotwory: udzielam porad dotyczących optymalnego wyboru metody leczenia oraz o możliwościach wykorzystania najnowszych technik radioterapii, schematów chemioterapii i leczenia ukierunkowanego molekularnie