lekarze, choroby nowotworowe

Choroby nowotworowe

Choroby nowotworowe to zjawisko coraz powszechniejsze. Jeszcze 50 lat temu badania histopatologiczne w Polsce wykazywały 10-15 przypadków nowotworów na 100 badań. Od około 25 lat ta proporcja jest odwrotna. Wynika to nie tylko z lepszych technologii i metod badań. Przede wszystkim jest to wzrost zachorowalności, stąd też zespół chorób nowotworowych określa się mianem chorób cywilizacyjnych.

Wraz z gwałtownym ich wzrostem rozwijała się medycyna. Na badania oraz poszukiwanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych przeznacza się ogrom środków zarówno finansowych jak i w postaci zasobów ludzkich. Staram się korzystać ze wszystkich dostępnych technologii, dlatego też moim sukcesem jest szybkie stawianie precyzyjnych diagnoz oraz opracowywanie i wdrażanie odpowiedniego leczenia. Przy czym to ostatnie zagadnienie jest niezwykle złożone. Nie ma tu prostych rozwiązań, jak w przypadku np. chorób gardła – na daną bakterię działamy zwalczającym ją antybiotykiem. Metodologia leczenia nowotworów wymaga bardzo indywidualnego podejścia, które wiąże się z poznaniem wszystkich towarzyszących problemów zdrowotnych pacjenta i dostosowaniem do nich procedur leczniczych.

Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa co do chorób nowotworowych, zmieniło się też oczekiwanie w stosunku do roli lekarza onkologa. Teraz to już coś dużo więcej niż zwyczajowa relacja lekarz-pacjent, dlatego podczas udzielania porad onkologicznych przykładam dużą wagę do atmosfery, jaka panuje w trakcie konsultacji.